Uvoz i Izvoz Robe

Uvoz robe, bez zadržavanja u proceduri carinjenja robe, treba da bude adekvatno pripremljen.
Savetujemo Vam da se raspitate pre uvoza robe:
- Da li je slobodan uvoz ili je neophodno pribaviti određene dozvole i saglasnosti.
- Da li je roba na povlastici i da li imate adekvatnu dokumentaciju kojom dokazujete povlašćen uvoz.
- Kolika je stopa carine za robu proizvedenu u zemljama sa kojima Republika Srbija nema sporazum o povlašćenom uvozu.

Izvoz robe sa preferencijalnim poreklom, u one zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisan ugovor o povlašćenom izvozu, zahteva poseban pristup u pripremi dokumentacije kako ne bi bilo osporeno poreklo Vaših proizvoda.
Stoga Vam savetujemo da se raspitate pre izvoza proizvoda:
- Da li je neophodno da takve proizvode prate adekvatni sertifikati, čime ćete olakšati uvoz Vašem spoljno-trgovinskom partneru.
- Da li ste pripremili adekvatne dokaze da je roba proizvedena u Republici Srbiji, i da li zadovoljava sve uslove obrade i prerade za dobijanje statusa robe sa preferencijalnim poreklom.

Adekvatnom pripremom, možemo Vam pomoći da izbegnete neprijatnosti u poslovanju, stoga nam se obratite i pitajte.
Pošaljite nam upitAntalis Kontakt
+381 (0)63 408 255